โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์สมุทร
ห้องโครงการวิทย์-คณิต รุ่น 14 ในการสอบเข้านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64

++++++++++++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "M Congrats! Congrats! 33. นายร้อย จปร. นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 พี่โจ๊ก นิธิศ สมภักดี ในส่วนของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "M Congrats! Congpois! รส. นายร้อย จปร. นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 พี่แฟน ปภังกร สาเกทอง ในส่วนของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "M Congrats! Congrats 33. นายฉ้อย จปร. นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 ในส่วนของกองทัพบก พี่ไม้ รติกร พันธ์เลิศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "M Congrats! Congrots! โรงเรียนนายเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 ในส่วนของกองทัพเรือ พี่ไกด์ ณัฐภาส วงค์อุดมวัฒนา โรงเรียนนายเรือ"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "Congprts! si SAn โรอเรยมนนาอเสอ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 ในส่วนของกองทัพเรือ พี่กันต์ กันต์ดนัย อำไพบุญ โรงเรียนนายเรือ"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "M Congrats! Congrats! โรอเรียมนายเรอ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 ในส่วนของกองทัพเรือ พี่อู่ สุวิจักษณ์ กุลจารุอภิรักษ์ โรงเรียนนายเรือ"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "Congrats! Congrats! อนัยนวเ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 65 ในส่วนของกองทัพเรือ พี่นีโม สรัล พิมพิเศษ โรงเรียนนายเรือ"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์