โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแต่งคำประพันธ์

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแต่งคำประพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแต่งคำประพันธ์
งานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาคม
+++++++++++++++++++++++++++

🏆ผลการแข่งขัน
นางสาวสุชีรา ชัยศรี ม.6/9
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม :
ครูกันตภณ ทองแพง
#ภาษาไทยสิงห์สมุทร

⚓️💜💐👏


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์