โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

11/8/66 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

11/8/66 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566
โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอขอบพระคุณผู้มีอุปกาทุกท่านเป็นอย่างสูง 🙏🏻💙🤍

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์