โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

11/8/66 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร

11/8/66 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนสิงห์สมุทรดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 💙🤍✨
+++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, แคลริเน็ต และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แคลริเน็ต, ฟลุต, แซกโซโฟน และ ทรัมเป็ต
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ทรัมเป็ต, แซกโซโฟน, โอโบ, แคลริเน็ต และ ฟลุต
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แคลริเน็ต และ ฟลุต
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, วัด และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์