โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 12/8/66 คณะครูระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12/8/66 คณะครูระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 12/8/66 คณะครูระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12/8/66 คณะครูระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

✨วันที่ 12 สิงหาคม 2566✨
งานบริหารระดับชั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้นำคณะครูระดับชั้น ม.5
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ 🤍

++++++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์