โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

11/8/66 นักเรียนชั้น ม.6/9 และ 6/10 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

ผู้บริหาร

11/8/66 นักเรียนชั้น ม.6/9 และ 6/10 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

✨วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566✨
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนในห้องวิทย์ทั่วไป ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.6/9 และ 6/10
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ.
และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
โดยมีครูผู้ควบคุม คือ
คุณครูพรทิวา ตรีตุนา
คุณครูอิงดาว สุพรรณนนท์

+++++++++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, โทรทัศน์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "SEACURE 오래 This sample stores"
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์