โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 12-13/8/66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

12-13/8/66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 12-13/8/66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

12-13/8/66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

✨วันที่ 12-13 สิงหาคม 2566✨
นางสาวปาริชาติ สันติเลขวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย คุณครูวารุณี หิรัญรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณครูปิยะฉัตร นุชเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และคุณครูพรทิวา คูณขุนทด หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025
ภาคกลาง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

++++++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ของเล่นเด็ก และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์