โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย

โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย

📣ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ📣
💙🤍โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ✨ได้รับรางวัลชมเชย ✨
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 💙🤍🏆


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสชมเซย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในข้อ และข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเซย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้"
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า "กลุ่ม ขนาด จังหวัดที่ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รางวัลขมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด ทำตะเกียบ ฉะเชิงเทรา คลองใหญ่ ตราด เล็ก สังกัด สพธุ. โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย โรงเรียนคลองใหญ้วิทยาคม กลาง สังกัด สพธุ. โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สังกัด สพจ. เหญ โรงเรียนสิงห์สมุทร สังกัด โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สังกัด สพธู. โรงเรียนวัดอินทาราม กลาง สังกัด สพธู. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัด สพธ. สถานศึกษารางวัลชมเซย ระดับอาชีวศึกษา พนมสารคาม เล็ก ฉะเซิงเทรา สัตหีบ ๓െ ชลบุรี ธนบุรี ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระโขนง กลุ่ม จังหวัดที่ ขนาด กรุงเทพมหานคร เล็ก สถานศึกษา กลาง อำเภอ จังหวัด ใหญ่ เล็ก กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ โคกสำโรง เล็ก ៣ อุตรดิตถ์ กลาง เพชรบูรณ์ ใหญ่ ลพชุรี ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โอโบ, ไวโอลิน, ฟลุต, แคลริเน็ต และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์