โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย

โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ได้รับรางวัลชมเชย

📣ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ📣
💙🤍โรงเรียนสิงห์สมุทร และนางสาวกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์ ✨ได้รับรางวัลชมเชย ✨
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 💙🤍🏆


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 19 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โอโบ, ไวโอลิน, ฟลุต, แคลริเน็ต และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์