โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

✨กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม✨
นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
+++++++++++++++++++++++++
รายการที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นายชนะพล รัตนโชติ ม.4/8
- นายสารัช พงศ์เจริญ ม.6/4
- นายชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ ม.6/7
*** ที่ 1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
*** ที่ 2 รร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
*** ที่ 3 รร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
+++++++++++++++++++++++++
รายการที่ 2 การแข่งขันทายภาพปริศนาประวัติศาสตร์
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการแข่งขันรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
- นางสาววิชญาพร เจียมเชื่อม ม.6/3
- นางสาวสุประวีณ์ สามารถ ม.6/4
*** ที่ 1 รร.วัดสุทธิวราราม กทม.
*** ที่ 2 รร.อยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา
*** ที่ 3 รร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
+++++++++++++++++++++++++
รายการที่ 3
การเเข่งขันตอบคำถามทางภูมิศาสตร์
โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ผลการแข่งขันรางวัลชมเชย
- นางสาววิลาสินี เศวตวงษ์ ม.4/3
- นายสารัช พงษ์เจริญ ม.6/4
+++++++++++++++++++++++++
รายการที่ 4
การเเข่งสร้างเเบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ
โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการแข่งขันรางวัลชมเชย
- นางสาวศิรดา ไชยแสงราช ม.4/3
- นางสาวณัฏฐา บำรุงศิลป์ ม.4/3
- นายชนะพล รัตนโชติ ม.4/8
+++++++++++++++++++++++++

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์