โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน คัดเลือกค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน คัดเลือกค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

✨โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี✨
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักนักเรียนสอบคัดเลือกค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักเรียนสอบผ่านจำนวน 3 คน ดังนี้

1. น.ส.วิลาสินี เศวตวงศ์ ม.4/3
2. นายกันทรากร พิทักษ์กรณ์ ม.5/9
3. นายสารัช พงษ์เจริญ ม.6/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูสมพร เบิดศรี
2. ครูกาญจนา โกญจนาทกุล
3. ครูภูษณ บุญประเสริฐ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "L ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สนเทศศาสตร์ มหาวิทยาล มหาวิทยาลัยบูรพา"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์