โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

💙🤍 โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 🥇
ในการประกวดนิทรรศการโครงการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE SAFETY CENTER) ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา หัวข้อ “โรงเรียนปลอดขยะ”
#sszerowaste♻️💚

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรี Zero 000 SINGSAMUT ZERO WASTE SCHOOL"อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์