โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดี

✨ผลการแข่งขันตอบปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูต สหรัฐฯ- ไทย 190 ปี✨
+++++++++
โดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาและกระทรวงต่างประเทศ
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ที่1. นายชนะพล รัตนโชติ ม.4/8
ที่3. นายสารัช พงษ์เจริญ. ม.6/4
ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคไปแข่งระดับประเทศ
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์