โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับครูกันตภณ ทองแพง

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับครูกันตภณ ทองแพง

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับครูกันตภณ ทองแพง
ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ” ระดับดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผลการคัดสรรรางวัล https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/09/45586/
#ภาษาไทยสิงห์สมุทร 👍🎉


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์