โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

10/9/66 การอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC

10/9/66 การอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC

✨วันที่ 10 กันยายน 2566✨

     โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และนักเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบ ณ หอประชุม 55 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีครูพงศธร วงศ์สีดา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP เป็นผู้อบรมนักเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์