โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

15/9/66 นักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่ MTM ชั้นม.6/11 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

15/9/66 นักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่ MTM ชั้นม.6/11 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

📢 วันพุธที่ 15 กันยายน 2566 ✨

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนห้องเรียนธุรกิจสมัยใหม่ MTM ชั้นม.6/11 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ ครูผู้ควบคุม  ครูณัฏฐิวัชรานันท์ ยะสะกะ  ครูยุพาภรณ์ ศิริชัย

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แคลริเน็ต และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ซูชิ, ของหวาน และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, อาหาร และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์