โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

6/10/66 งาน Zero waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป รับมอบตู้ทิ้งขยะอันตราย จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จำนวน 2 ตู้

6/10/66 งาน Zero waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป รับมอบตู้ทิ้งขยะอันตราย จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จำนวน 2 ตู้

✨วันที่ 6 ตุลาคม 2566✨

     งาน Zero waste กลุ่มบริหารงานทั่วไป รับมอบตู้ทิ้งขยะอันตราย จำนวน 2 ตู้ จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตู้รองรับขยะอันตรายที่แยกช่องทิ้งขยะแต่ละชนิดอย่างชัดเจน และทางเทศบาลจะจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสามารถนำกระป๋องสเปรย์ กระป๋องเคมี ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือเก่า มาทิ้งได้ทั้ง 2 จุด คือ ฝั่ง ม.ต้น หน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป และฝั่ง ม.ปลาย ตึก 13 ♻️🗑️❤️🔋🧪


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์