โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

23/10/2566 ร.ร.สิงห์สมุทรเข้าร่วมพิธีวางพวงมามาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

23/10/2566 ร.ร.สิงห์สมุทรเข้าร่วมพิธีวางพวงมามาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทน ร.ร.สิงห์สมุทรเข้าร่วมพิธีวางพวงมามาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ 💙🤍


อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, วัด และ ข้อความ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์