โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสอนเสริมให้กับเด็ก และเยาวชนภาคฤดูร้อน "ค่ายวิชาการ Summer Camp

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสอนเสริมให้กับเด็ก และเยาวชนภาคฤดูร้อน "ค่ายวิชาการ Summer Camp

📢📢ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสอนเสริมให้กับเด็ก และเยาวชนภาคฤดูร้อน "ค่ายวิชาการ Summer Camp"
…… โดยกำหนดจัดสอนเสริมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 (เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์)
……..ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

✅สแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ✅


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์