โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวในระบบออนไลน์ภายในวันนี้ เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.

สามารถสแกนเพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาในเวลา 16.00 น. ของวันนี้จนถึงก่อนมอบตัว


ลิงก์ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา https://sites.google.com/d/15ctLQXPCQoPTF4bln7KIbakbK_hMhOtE/p/1jty8D0_XB03CjSOZRvuFyXDOVa6j-e1x/editสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์