โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-ครู

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-ครู

5 รายการ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเยาภา ลันขุนทด ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเมธานนท์ สง่าชาติ ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมห้องเรียนแห่งแรงบันดาลใจ และรางวัลครูนักสร้างสรรค์ยอดนิยม จากการส่งผลงานในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน"


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์