โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 13/7/65 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆในละครเวที เนื่องในวันภาษาไทย

13/7/65 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆในละครเวที เนื่องในวันภาษาไทย

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร
  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 13/7/65 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆในละครเวที เนื่องในวันภาษาไทย

13/7/65 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆในละครเวที เนื่องในวันภาษาไทย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักแสดงและผู้ช่วยจัดการแสดงในตำแหน่งต่างๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสิงห์สมุทร
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      1. นางสาวกมลลักษณ์ ศักดิธรญาณโรจน์ (ออม) ม.5/7 นักแสดงหญิง
      2. นางสาวประภาดา เถาว์แล (ฮันนี่) ม.6/14 นักแสดงหญิง
      3. นางสาวมุทิตา สีชาพุด (แก้ว) ม.5/5 นักแสดงหญิง
      4. นางสาวกัญญมน ดิษฐ์ประเสริฐ (อ๋อมแอ๋ม) ม.5/6 นักแสดงหญิง
      5. นางสาวหทัยชนก มาชัยภูมิ (ออมสิน) ม.6/6 นักแสดงหญิง
      6. นางสาวกัณฑิมา บัวหลวง (แยม) ม.6/16 นักแสดงหญิง
      7. นายฐกฤต คุมพเศวต (ไอโฟน) ม.4/8 นักแสดงชาย
      8. นายปุญยวีร์ มณีกัญญ์ (ไดร์ฟ) ม.6/10 นักแสดงชาย
      9. นายณัฐวัฒน์ ชอนจำปา (นอร์แมน) ม.5/12 นักแสดงชาย
    10. นายสพลดนัย พระธรรมมัง (เอส) ม.4/13 นักแสดงชาย
    11. นายวิศิษฏ์ พยัพพฤกษ์ (เพลง) ม.6/16 นักแสดงชาย
    12. นายชยุต ภูวพุทธโชติ (บอส) ม.5/2 นักแสดงชาย
    13. นายครองราชย์ การะเกตุ (ไฮท์ Hi) ม.3/1 นักแสดงชาย
    14. เด็กชายชุติเดช จุวิวัฒน์ (อชิ) ม.2/2 นักแสดง LGBTQ+
    15. นางสาวทอฝัน เจริญวงศ์ (แตงโม) ม.6/2 ผู้ช่วยจัดการแสดง
    16. นางสาวณัฐณภรณ์ นาคนิยม (พรีม) ม.6/2 ผู้ช่วยจัดการแสดง
    17. นางสาวณัฐริกา ศรีแก้ว (เจ้าหญิง) ม.6/14 Costume & makeup
    18. นายพิภู ศรีเรือน (โซ่) ม.6/2 Costume & makeup
    19. นางสาววรางคณา จันทรา ม.6/2 Sound engineerสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์