โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 20/7/65 ขอเชิญชวนร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR

20/7/65 ขอเชิญชวนร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR

ผู้บริหาร

  • โรงเรียนสิงห์สมุทร
  • หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 20/7/65 ขอเชิญชวนร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR

20/7/65 ขอเชิญชวนร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
      ศูนย์ HCEC โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม.ชบรย ขอเชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาทุกท่าน ร่วมการอบรมออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill" สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.ชบรย
🗓 วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 สำหรับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
📌 คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ 👉🏻 https://docs.google.com/.../17k6E9ffaOwLbzt5R.../viewform...
🗓 วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2565 สำหรับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา
📌 คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ 👉🏻https://docs.google.com/.../17k6E9ffaOwLbzt5R.../viewform...

#HCECสิงห์สมุทร #สพมชบรย
#ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์