โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

7/1/66 กิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรม DAY CAMP 2022

ผู้บริหาร

7/1/66 กิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรม DAY CAMP 2022

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยงานลูกเสือ ร่วมกับ งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรม DAY CAMP 2022 และการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสมุทร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านรองผู้อำนวยปาริชาติ สันติเลขวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทร ให้เกียรติเป็นประธาน ในโอกาศนี้ ท่านผู้อำนวยการคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมด้วยคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมค่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิงห์สมุทร 💎💎💎

📷 สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1Y3XU8FVchOow16CL6bjGMeEdv2C...สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์