โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

26/1/66 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้บริหาร

26/1/66 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

✨โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดี✨

🔹กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT2022 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
🔸ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test : JLPT 2022
และเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ💕สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์