โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

25-28/2/66 โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing)

25-28/2/66 โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing)

✨วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2566✨
โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.6 ณ อาคาร 13 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนสิงห์สมุทร และกลุ่มบริหารงานวิชาการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์