โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประชันกลอนสด “เรียงร้อยกรองกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ถิ่นเมืองแกลง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ผู้บริหาร

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประชันกลอนสด “เรียงร้อยกรองกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ถิ่นเมืองแกลง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

     ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประชันกลอนสด “เรียงร้อยกรองกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ถิ่นเมืองแกลง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
🏆ผลการแข่งขัน ระดับชั้น ม.ปลาย

นางสาวสุชีรา ชัยศรี ม.5/9
นายอัครวิชญ์ สง่าเมือง ม.5/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูกันตภณ ทองแพง
✨💙🤍✨💙🤍✨💙🤍✨
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์