โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร

ผู้บริหาร

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร

โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร 💙🤍

👕👕👕 สั่งจองเสื้อที่ระลึกครบรอบ 85 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้ที่ 👉🏻 https://forms.gle/LVoyab4GoVph57AQ7
🥂🥂🥂 จองโต๊ะร่วมงานราตรีน้ำเงิน - ขาว สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้ที่ 👉🏻 https://forms.gle/CLVwzkFJP7v6KxSq5

#เสื้อที่ระลึก #ราตรีน้ำเงินขาว
#ครบรอบ85ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนสิงห์สมุทร
#ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า #ประชาสัมพันธ์สิงห์สมุทร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์