โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

39 รายการ
ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมของที่ระลึก
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกอล์ฟกีฬาเยาวชนภาคตะวันออก ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์