โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

39 รายการ
กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงถ้วยพระราชทาน ฯ
นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และนายสารัช พงษ์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เนื่องในโอกาสผ่านการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปี 2565
นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม. 6/3 นายสารัช พงษ์เจริญ ม. 5/4 สอบผ่านการคัดเลือก ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
เด็กชายปุณณวัตน์ พิมพ์พงศ์ ม.3/7 เด็กชายจิรายุ การุญญเวทย์ ม.2/7 เด็กหญิงมุจิรานันท์ รอดหนุ่น ม.2/9 นางสาววิรากานต์ คุ้มปลี ม.4/12 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
เด็กชายปุณณวัตน์ พิมพ์พงศ์ ม.3/7 นางสาวอติกานต์ เชิดชู ม.4/9 นางสาวมารีต้า เกิดสวัสดิ์ ม.5/7 นายกรกช อรุณ ม.6/12 นายปณชัย บุญคำ ม.6/15 เด็กหญิงมุจิรานันท์ รอดหนุ่น ม.2/9 นางสาวรฐา ก้องฐิติเดช ม.6/12 เด็กชายจิรายุ การุญญเวทย์ ม.2/7 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี ดูแล และฝึกซ้อม โดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์