โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

39 รายการ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน - นายเทิดศักดิ์ กิมสุวรรณ์ ม.6/3 - นายพชร ใจอินทร์ ม.6/4 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูรณจักร ยั่งยืน


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์