โรงเรียนสิงห์สมุทร

หน้าหลัก

งานวิชาการสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจการนักเรียนสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเงินและสินทรัพย์สิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์

งานทั่วไปสิงห์สมุทร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คลังเอกสารสิงห์สมุทร

คลังเอกสาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

ผู้บริหาร

รางวัลเกียรติยศ-นักเรียน

39 รายการ
นางสาวทอฝัน เจริญวงศ์ ม.6/2 นางสาวเพียงหทัย หาญสุวรรณ ม.6/2 ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์